Nagroda Mecenasa Siedleckiej Kultury 2015 dla Drosed

drosed

Drosed został laureatem nagrody Prezydenta Miasta Siedlce „Mecenas Siedleckiej Kultury 2015”. Statuetka oraz podziękowania zostały skierowane za cykliczny udział w przedsięwzięciach kulturalnych siedleckich ośrodków. Drosed wspiera lokalną kulturę od lat, m. in. angażując się we wsparcie Siedleckich Zaduszek Jazzowych organizowanych przez MOK.