Kaczki od Sedar nagrodzone tytułem Jakość Roku 2013

Sedar jakość roku

Kaczka patroszona mrożona oraz świeża z oferty firmy Sedar należącej do Grupy Drosed zostały docenione przez kapitułę największego konkursu promującego jakość w Polsce. Zgodnie z zasadami konkursu Jakość Roku linia produkcyjna kaczek patroszonych mrożonych oraz świeżych z oferty Sedar została poddana rygorystycznemu audytowi. Pod uwagę wzięto m.in. wdrożone systemy jakości, certyfikaty, kontrolę jakości i dbałość o bezpieczeństwo produkcji. Pozytywne wyniki audytu potwierdziły wysoką jakość produktów Sedar, którym kapituła konkursu przyznała tytuł Jakość Roku 2013 w kategorii Produkt.