Certyfikaty i wyróżnienia

Kierownictwo i pracownicy Zakładu Produkcyjnego Drosed SA z pełnym zaangażowaniem podejmują wszelkie działania w kierunku stałej poprawy jakości wytwarzanych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa zdrowotnego.

Osiągnięcie najwyższej jakości jest jednym z głównych celów działalności naszego Zakładu, a wynikające z niego zadowolenie Klienta jest naszym priorytetowym zadaniem.

Wszelkie działania w obszarze produkcji, magazynowania i dystrybucji prowadzimy przestrzegając zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej, obowiązującego prawa żywnościowego, przepisów ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Produkcja odbywa się w oparciu o wdrożone systemy HACCP, IFS, BRC. Monitorujemy wpływ naszej produkcji na środowisko.

Ciągły rozwój technologiczny i unowocześnianie sfery produkcyjnej jest przesłanką stałej poprawy warunków produkcji i możliwości innowacyjnych Zakładu w zakresie poprawy jakości.

Pracownicy znają i akceptują politykę jakości, są w tym zakresie szkoleni. Wszyscy są zaangażowani w wytwarzanie produktów i usług zaspokajających potrzeby i oczekiwania Klientów, co daje w efekcie ciągły, pomyślny rozwój współpracy z Klientami i Dostawcami. Konsekwencją tego jest świadome i rzetelne postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej.